İletişim Bilgilerimiz

About Image
About Image

Çevre ve ISG Politikası

“Önce İnsan” anlayışından hareketle mevcut ve olabilecek iş güvenliği risklerini değerlendirerek ve gerekli iş güvenliği tedbirlerini alarak faaliyetlerini sürdürmekte olan firmamız, bu anlayışa paralel olarak gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir çevre ve dünya bırakmanın sorumluluğu ve bilinciyle hareket etmektedir. Bunu başarma yolunda kuruluş olarak, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğal hayatı koruyacak uygun teknolojileri takip ederek, işçi sağlığı/iş güvenliği ve çevre konusunda sürekli iyileştirmeler yapmak temel ilkemizdir.

• Yürürlükteki işçi sağlığı/ iş güvenliği ve çevre mevzuatının takibi ve uygulanması,

• Doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm ve yeniden kullanmanın teşvik edilmesi,

• Hammadde ve enerji kaynaklarının ürün kalitesini etkilemeyecek şekilde tasarruflu kullanılması,

• Çevre konusunda ki uygulamaların kamuoyunun incelenmesine açık tutulması,

• Çalışanlarımızın işçi sağlığı / iş güvenliği ve çevre konularında sürekli eğitimlerinin sağlanması ve bu konularda duyarlılık kazandırılması firmamızın ana politikasıdır.

About Image
×

Ostim Kablo

× Whatsapp Destek